XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie wartością”
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


Prof. dr hab. Edward Urbańczyk - Uniwersytet Szczeciński, Przewodniczący

Prezes Zarządu Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa

Oddział w Szczecinie

Prof. dr hab. Piotr Bartkowiak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Dr hab. Tomasz Bernat Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Barbara Dobiegała-Korona Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. dr hab. Jerzy Dudziński Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr hab. Jan Duraj Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Beata Filipiak Uniwersytet Szczeciński

Dr Aleksandra Gąsior Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr hab. Andrzej Herman Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. dr hab. Bogusław Kaczmarek Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka Politechnika Częstochowska

Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Naukowego Organizacji i

Kierownictwa w Warszawie,

Prof. dr hab. Cezary Kochalski Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. dr hab. Mirosław Krajewski Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Barbara Kryk Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr hab. Teresa Lubińska Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr hab. inż. Marian Malicki Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, W-wa

Prof. dr hab. Danuta Miłaszewicz Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr hab. Halina Nakonieczna-Kisiel Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr hab. Bogdan Nogalski Uniwersytet Gdański

Przewodniczący Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron Politechnika Częstochowska

Prof. dr hab. Iga Rudawska Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr hab. Wanda Skoczylas Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr hab. Henryk Sobolewski Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. dr hab. Waldemar Tarczyński Uniwersytet Szczeciński