XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie wartością”
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


Koszt Konferencji

Opłata za uczestnictwo w Konferencji wynosi 1400 PLN + 23% VAT (1722 zł). Obejmuje ona zakwaterowanie, wyżywienie, udział w obradach konferencji, udział w imprezach towarzyszących i wydrukowanie artykułu.

Wpłaty prosimy kierować na adres:

TNOiK Oddział w Szczecinie, 
71-101 Szczecin, ul. Mickiewicza 66, 
NIP: 526-000-12-52
Nr konta: PEKAO SA III O/Szczecin   79 1240 3826 1111 0010 0323 2755

Dopisując w tytule faktury imię i nazwisko uczestnika Konferencji.